SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
131

56.

Na temelju članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/ 06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06) Vijeće Općine Dobrinj, na 10. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2006. donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj
u 2006. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2006. godini (»Službene novine« PGŽ broj /06) članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Dobrinj u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Dobrinj za 2006. godinu:

KULTURNE MANIFESTACIJE

- proslave i pokroviteljstva 185.000,00

- maškarane udruge 20.050,00

- prigodni božićni darovi djeci 20.000,00

POMOĆ KULTURNIM DRUŠTVIMA

- sufinanciranje KD »Sv. Petar« Gabonjin 20.000,00

- sufinanciranje KD »Sv. Juraj« Kras 20.000,00

- sufinanciranje KD »Ive Jelenović« Dobrinj 140.000,00

- sufinanciranje KD »Dobrinj« 5.000,00

- pomoć Povijesnom društvu otoka Krka 1.000,00

- pomoć Državnom arhivu 1.000,00

- pomoć Društvu sopaca 1.000,00

- ostala društva koja nisu posebno navedena,

a po odluci vijeća - ostalo 78.950,00

INFORMIRANJE

- usluge promidžbe i informiranja - Novi list 110.000,00

- sufinanciranje rada Radija OK 20.000,00

KAPITALNI PROJEKT

- izgradnja doma Tribulje-Klanice 50.000,00


UKUPNO 672.000,00«.

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-18

Dobrinj, 29. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr