SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
131

55.

Na temelju članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/ 06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06) Vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2006. donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2006. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2006. godini članak 3 mijenja se i glasi:

»Općina Dobrinj socijalnu skrb pruža u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi i temeljem akata Općinskog vijeća donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za kulturu, socijalnu skrb i društvene djelatnosti u sljedećim iznosima:

- pomoć obiteljima i kućanstvima 160.000,00

- dar novorođenoj djeci 40.000,00

- pomoć udrugama invalida, boraca,

Crvenog križa i ostalih 132.000,00


UKUPNO 332.000,00«

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj dječji vrtić u Polju provodi ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.)

Za provođenje aktivnosti iz prethodnog stavka osiguravaju se sredstva u iznosu od 470.000,00 u proračunu za 2006. godinu, kako slijedi:

- plaće i naknade djelatnika dječjeg vrtića,

sufinanciranje boravka djece (uz sudjelovnje

roditelja), ostali materijalni rashodi 350.000,00

- uređenje vrtića Polje 50.000,00

- zamjena krovišta Polje 70.000,00.«

Članak 5. mijenja se i glasi:

U skladu s potrebama u osnovnom obrazovanju na području Općine Dobrinj, a glede učenja stranih jezika i ustroja izbornih programa, poticanja, stipendiranja i davanje potpore uspješnim i nadarenim učenicima, te uspostavljanja uvjeta za zadovoljenje svih potreba iz oblasti osnovnog obrazovanja, Općina Dobrinj će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere za što se u proračunu osiguravaju sredstva kako slijedi:

- financiranje izbornih programa 65.000,00

- šah škola 10.350,00

- O.Š. Fran Krsto Frankopan - psiholog 9.650,00

- pomoć Srednjoj školi Hrvatski Kralj Zvonimir 5.000,00

- stipendije 150.000,00

- sufinanciranje prijevoza učenika 100.000,00

te kapitalni projekti:

- izgradnja škole 2.700.000,00

- uređenje okoliša škole 1.030.000,00

- javna rasvjeta na osnovnoj školi 120.000,00

- kamenobetonski zid oko škole 200.000,00

- ograda na igralištu škole 90.000,00


UKUPNO 4.480.000,00.«

Članak 2.

Ove Izmjene programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-17

Dobrinj, 29. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr