SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
131

53.

Temeljem članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 10. Statuta

Općine Dobrinj, vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2006. donosi

II. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
U 2006. GODINI

Članak 1.

U Planu razvojnih programa u 2006. godini na području Općine Dobrinj članak 1. mijenja se i glasi:

»INVESTICIJE

IZGRADNJA ŠKOLE

Na temelju ishodovane građevinske dozvole uz sufinanciranje Primorsko-goranske županije na računu 4212 građevinski objekti ukupno je osigurano za 2006. godinu 4.140.000,00 kuna, od toga 2.700.000,00 za izgradnju i opremu škole, 1.440.000,00 za okoliš škole.

PLANIRANO U 2006. GODINI 4.140.000,00 kuna

iz ustupljenih sredstava poreza na dohodak, kapitalnih pomoći i ostalih sredstava iz proračuna.

IZGRADNJA DOMA KULTURE KLANICE-TRIBULJE

U proračunu Općine Dobrinj osigurano je na računu 4212 građevinski objekti:

PLANIRANO U 2006. GODINI 50.000,00 kuna

PROTUPOŽARNI PUT DOBRINJ - MELINE
240.000,00 kuna

IZGRADNJA IGRALIŠTA

Sportski i rekreacijski tereni na području općine planiraju se izgraditi u iznosu od 200.000,00 kuna, a svlačionice na sportskom terenu Gabonjin u iznosu od 210.000,00 kuna te uređenja igrališta Klimno u iznosu od 80.000,00 kuna. Sredstva se osiguravaju u proračunu.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»KAPITALNE POMOĆI

IZGRADNJA VODOVODA I OPSKRBA VODOM

Komunalno društvo »Ponikve« u vlasništvu općina otoka Krka i grada Krka nositelj je izgradnje vodoopskrbne mreže otoka Krka. Na području općine Dobrinj u toku je izgradnja mjesne mreže Polje uz kapitalnu pomoć Općine Dobrinj za iznos koje se povećava udio u glavnici komunalnog društva »Ponikve«.

PLANIRANO U 2006. GODINI 5.000.000,00

iz mjesnog samodoprinosa 700.000,00

iz sredstava proračuna 4.300.000,00

KONCEPCIJA VODOOPSKRBE

Iz ustupljenih sredstava države iz poreza na dohodak za razvoj otoka i namjensko povećanje cijene vode sufinancira se koncepcija vodoopskrbe.

PLANIRANO ZA 2006. GODINU 220.000,00 kuna

Namjensko povećanje cijene vode 100.000,00

iz sufinanciranja cijene usluge

Razvoj djelatnosti gospodarenja otpadom 33.000,00

iz ustupljenih sredstava poreza na dohodak.

Otplata glavnice primljenih dugoročnih

zajmova iz sredstava proračuna 440.000,00

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-15

Dobrinj, 29. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr