SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
131

52.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 29. studenoga 2006. godine donosi

I. IZMJENE OPĆIH JAVNIH USLUGA
na području Općine Dobrinj za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2006. godini članak 2. mijenja se i glasi:

»Općina Dobrinj organizirana je kao Jedinstveni upravni odjel, zaposleno je 6 službenika i načelnik, a izdaci općinske uprave su sljedeći:

- plaće za zaposlene i ostale naknade 670.000,00

- doprinosi za zaposlene 112.000,00

- službena putovanja i naknade na posao/s posla 145.000,00

- stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00

- uredski i ostali materijal 70.000,00

- potrošnja el.energije upravne i ostalih zgrada 100.000,00

- materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje 80.000,00

- usluge telefona i poštarina 120.000,00

- usluge razvoja softwera i računalne usluge 100.000,00

- nabava računala i računalne opreme 20.000,00

- nabava uredskog namještaja 30.000,00

- klima uređaj 80.000,00

Ostale opće usluge razvrstane su na:

- ugovori o djelu 150.000,00

- usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 32.000,00

- ostale intel. usluge - javni bilježnik 40.000,00

- grafičke i tiskarske usluge, kopiranje 100.000,00

- film i izrada fotografija 3.000,00

- ostale nespomenute usluge 70.000,00

- premije osiguranja 90.000,00

- reprezentacija 130.000,00

- usluge platnog prometa 22.000,00

- zatezne kamate 3.000,00


UKUPNO 2.172.000,00.«

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće broji trinaest članova, poglavarstvo pet, a općinu zastupa načelnik.

Redovni rashodi općinskog vijeća i poglavarstva su sljedeći:

- naknade za rad vijećnika i odbora 250.000,00

- članarine Savezu gradova i općina 10.000,00


UKUPNO 260.000,00

Izvanredni rashodi općinskog vijeća su:

- sufinanciranje fešta 100.000,00

- knjiga 20.000,00

- mjesni odbori x 4.000,00 kuna 64.000,00

- solidarna obaveza Općini Omišalj 58.000,00

- financiranje političkih stranaka 65.000,00

- proslava dana Općine 20.000,00


UKUPNO 327.000,00.«

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Općine Dobrinj.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-14

Dobrinj, 29. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr