SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
131

48.

Na temelju članka 28. stavak 1. a u svezi čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 178/04), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 17/06) na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2006. donijelo je

DRUGE IZMJENE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2006. godini

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (»Službene novine« broj 39/05) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine za

. javne površine

. nerezvrstane ceste

. javnu rasvjetu

. groblje

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa čine:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-10

Dobrinj, 29. studenoga 2006.

VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

Druge izmjene Programa gradnje objekata   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr