SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 46. Ponedjeljak, 4. prosinca 2006.
GRAD OPATIJA
60

59.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 172/03) i članka 58. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/01), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj 28. studenoga 2006. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju
Kataloga informacija Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 3/05) u članku 3. dodaju se novi stavci 2-5. koji glase:

»Ovlaštenik prava na informaciju koji zatraži pristup informaciji izradom preslike dokumenta koji sadrži traženu informaciju ili na način koji razumijeva prethodno skeniranje dokumenta, dužan je platiti naknadu u iznosu od 1,00 kune po stranici dokumenta.

Ovlaštenik koji zatraži pristup informaciji dostavom CD-a s dokumentom koji sadrži traženu informaciju, dužan je platiti dodatnu naknadu u iznosu od 1,90 kuna po CD-u.

Ovlaštenik koji zatraži dostavu informacije kojoj je pristup omogućen na neki od načina iz stavka 2. ili stavka 3. ovoga članka putem pošte, dužan je platiti dodatnu naknadu u iznosu 50% poštarine preporučene pošiljke s povratnicom.

Naknada se uplaćuje u korist proračuna Grada Opatije, na žiroračun broj 2360000-1830200000.«

Članak 2.

U Katalogu informacija Grada Opatije, koji je sastavni dio Odluke, točka 2.9. briše se.

U Katalogu informacija Grada Opatije dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. Služba za upravni razvitak

4.1. Informacije o unutarnjem ustrojstvu i mjerama unapređenja rada Gradske uprave;

4.2. Informacije o odnosima s javnošću i s korisnicima usluga;

4.3. Informacije o upravljanju zapisima (uredsko poslovanje i arhiva);

4.4. Informacije o web stranici Grada i drugim poslovima povezanima s informacijskim i komunikacijskim sustavom Grada;

4.5. Informacije o službeničkim odnosima i socijalnom partnerstvu;

4.6. Informacije o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika

i druge informacije iz nadležnosti Službe.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka će biti objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 008-01/05-01/01

Ur. broj: 2156/01-02-06-4

Opatija, 28. studenoga 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
dr. sc. Amir Muzur, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr