SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 46. Ponedjeljak, 4. prosinca 2006.
GRAD OPATIJA
60

53.

Na temelju članka 36. Statuta Grada opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/ 06 - pročišćeni), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 23. studenoga 2006. godine donosi

PILOT PROJEKT
»OPATIJSKO VIJEĆE MLADIH«

Projekt »Opatijsko vijeće mladih« želi Opatijcima uzrasta od 15 do 29 godina ponuditi institucionalni okvir, mogućnost i poticaj za stvarno i aktivno uključivanje u procese donošenja odluka, a time i u život lokalne zajednice. U želji da se projekt postavi na način koji najviše odgovara potrebama i interesima mladih predlaže se kao pilot (u trajanju od 2 godine) kako bi rezultati i iskustva njegove provedbe bili osnova za izradu modela po mjeri mladih.

I. Normativni okvir politike Vlade RH (važan za ovaj Projekt)

. Program Vlade RH za pristupanje u EU

. Kopenhagenski kriteriji za pristupanje EU (razvoj civilnog društva, ljudska prava, participacija građana u procesima donošenja odluka i partnerstvo među sektorima)

. Europska povelja o sudjelovanju mladih u lokalnim i regionalnom životu

. Nacionalni program djelovanja za mlade

II. Prioriteti Grada Opatije važni za Projekt

. Unapređenje međusektorske suradnje i partnerstva s mladima u zajednici

. Efikasno korištenje ljudskih resursa

. Uključivanje mladih u kreiranje lokalne politike, odnosno rješavanje konkretnih potreba ove skupine

. Priprema mladih za kasnije sudjelovanje u pravome» političkom životu lokalne zajednice i osposobljavanje budućih nositelja lokalne političke vlasti

III. Problem

. Nema institucionalnog okvira za stvarno uključivanje mladih u procese donošenja odluka

. U zajednici nema sustavne edukacije o pravima mladih

. Nema predstavnika ove skupine u tijelima lokalne vlasti

. U zajednici se mladi ne prepoznaju kao ravnopravni partneri

stoga:

. Mladi ne ostvaruju pravo da sudjeluju u procesima donošenja odluka

. Mladi ne sudjeluju u kreiranju lokalne politike

. Ljudski se resursi ne koriste optimalno

. Ne rješavaju se konkretne potrebe ove skupine

. Nema partnerskih odnosa između lokalnih vlasti i mladih

. Mladi se na odgovarajući način ne pripremaju za kasnije sudjelovanje u pravome» političkom životu zajednice

IV. Ciljevi

Opći: * Mladima je osigurano ostvarivanje prava da aktivno sudjeluju u kreiranju politike, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na njih.

Specifični:

* Osnovano Vijeće mladih (okvir za slobodno izražavanje mišljenja i prijedloga lokalnoj vlasti) koje čine neposredno izabrani predstavnici mladih

* Izgrađen sustav informiranja mladih

* Utvrđeni zajednički programi (lokalnih vlasti i mladih)

* Razvijena svijest o potrebi i prednostima partnerstva mladih i lokalnih vlasti

V. Svrha

1. Zajedničkim radom lokalnih vlasti i mladih razviti svijest o potrebi i doprinosu aktivnog sudjelovanja mladih u razvoju zajednice.

2. Omogućiti mladima da preuzmu aktivnu ulogu u kreiranju politika ali i odgovornost za projekte.

3. Omogućiti mladima učenje o demokraciji i vođenju javnih poslova.

4. Sudionicima u projektu omogućiti stjecanje znanja i vještina za partnersko djelovanje.

VI. Kakvu promjenu želimo postići?

1. Mladi, zajednica i lokalna vlast su upoznati s pravima mladih.

2. Veći broj mladih stječe znanja o demokratskom upravljanju i vođenju javnih poslova.

3. Mladi javno iznose svoja mišljenja i prijedloge za rješavanje konkretnih potreba ove skupine, ali i problema lokalne zajednice općenito.

4. Lokalna vlast prihvaća mlade kao partnere u kreiranju lokalne politike.

5. Broj programa koje provode zajednički mladi i lokalna vlast se povećao.

6. Razvijena svijest kod mladih o Gradu kao zajednici svih građana.

7. Povećan broj građana sa znanjima i vještinama za suradničko djelovanje.

VII. Koje su aktivnosti potrebne da bi se postigli željeni učinci?

1. Ispitivanje stavova članova gradske vlasti, profesora/nastavnika i mladih o participaciji mladih

2. Zajedničko utvrđivanje prijedloga sastava i načina rada Vijeća mladih (srednjoškolci, studenti, udruge mladih i gradska vlast)

3. Osnivanje Vijeća mladih (prezentacije, kandidiranje, predizborna kampanja, izbori, konstituiranje Vijeća, izbor predsjednika i gradonačelnika mladih)

4. Prezentacije projekta i promotivne aktivnosti

5. Edukativne radionice

6. Zajedničko utvrđivanje programa rada Vijeća mladih

7. Sjednice Vijeća

VIII. Nosilac Projekta: Grad Opatija

IX. Partneri u Projektu:

udruge mladih, Opatijski studentski Klub 4+, učenička vijeća srednjih škola

X. Upravljanje Projektom:

a) Projektni tim: voditelj Projekta, edukatori, predsjednik Odbora za mlade i član Gradskog poglavarstva zadužen za Projekt.

XI. Trajanje Projekta: do svibnja 2009.

Klasa: 021-01/06-01/12

Ur. broj: 2156/01-01-06-1

Opatija, 23. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr