SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 46. Ponedjeljak, 4. prosinca 2006.
GRAD OPATIJA
60

51.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst) i Programa Projekta »Opatija grad prijatelj djece« za razdoblje 2006.-2009. godine Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 23. studenoga 2006. godine donosi

IZVEDBENI PLAN
ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatiji
za 2007. godinu

Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija temelji se na dugoročnom programu mjera za podizanje kvalitete življenja djece u Opatiji (za razdoblje 2005. 2009. godine) i ostvarenim rezultatima od uključivanja u Akciju »Gradovi i općine - prijatelji djece do danas.

Izvedbenim planom za 2007. godinu planiraju se samo nove aktivnosti sukladne ciljevima utvrđenim dugoročnim programom.

R.b.

PODRUČJE

PREPOZNATA POTREBA

NOSILAC AKTIVNOSTI
I ROK IZVRŠENJA

1.

OSTVARIVANJE I
PROMOCIJA DJEČJIH PRAVA

1. Sustavna promocija dječjih prava
2. Osnivanje Vijeća mladih
3. Opatijski dječji dan
4. Veliki i mali za Opatiju
5. Projekt »Svi različiti - svi jednaki«

1. Gradski koordinacioni odbor trajno
2. Grad Opatija - 06/2007.
3. Ustanove, hoteli, umjetnici,
Grad Opatija - 14.12.2007.
4. Obrazovne ustanove - 05/2007.
5. Obrazovne ustanove - trajno

2.

SLOBODNO VRIJEME DJECE I MLADIH

1. Osiguranje prostora za
rad udruga mladih
2. Organiziranje Disco kluba za djecu
3. Uređenje skate parka
4. Uređenje povijesne kros staze
oko MŠ Lipovica
5. E-učenje; Community
Portal mladih Opatija
6. Multisportski projekt za
djecu predškolske dobi
(škola veslanja i jedrenja)

1. Grad Opatija 03/2007.
2. Grad Opatija i OŠ 03/2007.
3. Grad Opatija 02/2007.
4. Grad Opatija i OŠ 06/2007.
5. Grad Opatija,OŠ i Klub 4 + - 09/2007.
6. KŠR »Gorovo« Dječji vrtić Opatija
- 09/07.

3.

SOCIJALNA SKRB I
PODRŠKA
RODITELJIMA U
SKRBI I ODGOJU
DJECE

1. Provedba II. faze Projekta »Mreža«
- zapošljavanje logopeda i
defektologa
2. Program mjera za smanjenje dječjeg
siromaštva
3. Uređenje prostora za
»Obiteljski centar«
4. Pilot projekt cjelodnevne škole
5. Organizacija komercijalnog gradskog
servisa za baby sitting (Pilot projekt)
6. Pilot projekt »Mama i beba u formi«
(zajedničko vježbanje)

1. Grad Opatija u suradnji s
ustanovama 01/2007
2. Grad Opatija, Socijalno vijeće
- 01/2007.
3. Grad Opatija - 09/2007.
4. Grad Opatija i OŠ Opatija - 06/2007.
5. Grad Opatija i Klub 4+ - 01/2007.
6. Centar za estetiku Opt. i
Grad Opatija - 01/2007.

Izvedbeni plan će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/09

Ur.broj: 2156/01-01-06-1

Opatija, 23. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 

Izvedbeni plan ostvarivanja prava   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr