SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 45. Subota, 2. prosinca 2006.
GRAD RIJEKA
64

98.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. studenoga 2006. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu («Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 37/05 i 21/06) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od3.224.000,00

-Javne površine Trg Sv. Barbara - 800 m2
- prijelazni radovi284.000,00

-Javne površine Trg Ivana Klobučarića
- 1.150 m2 - prijelazni radovi150.000,00

-Javne površine uređenja Starog grada
- 800 m21.690.000,00

-Javne površine prema DPU Škurinjska
Draga1.100.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od1.800.000,00

-Javne površine u komunalnom opremanju
za stanogradnju Sveučilišta - Drenova -
2.260 m21.800.000,00«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od19.373.000,00

-Pristupne ceste individualnim građevinama
po rješenjima kom. doprinosa500.000,00

-Kružno raskrižje »Parkovi« - 1000 m23.000.000,00

-Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet
dužine 280 m' - dio500.000,00

-Pristupna cesta 102 dužine 180 m' - dio50.000,00

-Pristupna cesta 104 dužine 150 m'
- prijelazni radovi275.000,00

-Pristupna cesta Poslovnom centru
Diračje dužine 180 m' - dio23.000,00

-Pristupna cesta s rotorom u Radničkoj ulici
dužine 300 m' - prijelazni radovi2.000.000,00

-Pristupna cesta prema DPU Škurinjska
Draga dužine 300 - prijelazni radovi6.750.000,00

-Pristupna cesta PC Policentro s
infrastrukturom dužine 1500 m'
- prijelazni radovi2.760.000,00

-Pristupna cesta prema Pastoralnom
centru Škurinje - 500 m2550.000,00

-Pristupna cesta s nadvožnjakom
Nova Ciottina II. faza - priprema50.000,00

-Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima
Mjesnih odbora - studije izvodljivosti50.000,00

-Komunalna infrastruktura za Sveučilišni
kampus na Trsatu - investicijska studija100.000,00

-Pristupna cesta 105 i 106 dužine 270 m'
- dio500.000,00

-Pristupna cesta Servisnoj zoni Rujevica
dužine 220 m' - dio200.000,00

-Raskrižje »Škurinjsko plase« - projekti28.000,00

-Raskrižje »Ive Lole Ribara« - projekti18.000,00

-Cesta 233 u Srdočima dužine 900 m'

- imovinsko pravna priprema i projekti1.400.000,00

-Škurinjska cesta II. (plaćanje radova
iz 2005. godine)48.000,00

-Nogostup Brašćine71.000,00

-Pristupna cesta na Srdočima GP2c
- I. faza500.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od15.664.000,00

-Pristupna cesta prema »Programu
poticane stanogradnje« - Rujevica
dužine 635 m' - dio2.500.000,00

-Pristupna cesta u komunalnom opremanju
za stanogradnju Sveučilišta - Drenova
- 850 m'6.100.000,00

-Tunelski priključak na cestu D-404
dužine 220 m' - dio100.000,00

-Izgradnja ceste u zahvatu DPU Kantrida
- projekti i izgradnja, dio5.700.000,00

-Raskrižje »Škurinjsko plase« - projekti512.000,00

-Raskrižje »Ive Lole Ribara« - projekti452.000,00

-Pristupna cesta 104300.000,00«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od1.656.000,00

-Javna rasvjeta uz cestu s rotorom
u Radničkoj ulici dužine 450 m'300.000,00

-Javna rasvjeta pristupna cesta PC
Policentro s infrastrukturom dužine
1500 m'400.000,00

-Javna rasvjeta u Starom gradu110.000,00

-Javna rasvjeta Trg Sv. Barbare dužine
100 m' - prijelazni radovi46.000,00

-Javna rasvjeta pristupne ceste i pješačkog
mosta prema DPU Škurinjska Draga
dužine 400 m'650.000,00

-Javna rasvjeta pristupne ceste prema
Pastoralnom centru Škurinje - 30 m'150.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od971.300,00

-Javna rasvjeta u komunalnom opremanju
za stanogradnju Sveučilišta - Drenova
- dužine 350 m'671.300,00

-Javna rasvjeta prema DPU Kantrida
- dio300.000,00«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od2.870.000,00

-224 ukopnih mjesta na općim poljima500.000,00

-Uređenje ulaza u groblje Kozala
- projekti2.000.000,00

-Otkup zemljišta na gradskim grobljima20.000,00

-Izgradnja Centralnog objekta na groblju
Drenova - kreditna sredstva350.000,00«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od30.697.000,00

-Zamjena cjevovoda izvor Rječina
- Zoretići - I. faza dužine 3.200 m'
- oprema5.000.000,00

-Vodoopskrba otoka Krka dužine
7.000 m', - sufinanciranje radova6.370.000,00

-Izgradnja tlačnog cjevovod CS Kozala
- VS Streljana dužine 7.000 m'
- oprema, dio2.000.000,00

-Izgradnja CS-TS Kozala - prijelazni
radovi8.100.000,00

-Izgradnja vodovoda prema Programu
vode 3 dužine do 8.000 m', dio7.000.000,00

-Vodoistražni radovi - dokumentacija
i radovi, dio400.000,00

-Izrada projektne dokumentacije200.000,00

-Radionica vodoopskrbnog područja
Rijeka - prijelazni radovi917.000,00

-Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme
Kantrida - projekti i radovi, dio360.000,00

-Vodoopskrba CZGO Marišćina - I. faza350.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od6.993.000,00

-Izgradnja vodovoda prema DPU Kantrida
- projekti i radovi. Dio500.000,00

-Izgradnja vodovoda u komunalnom
opremanju za stanogradnju Sveučilišta -
Drenova - 350 m'250.000,00

-Izgradnja CS-TS Kozala6.243.000,00«.

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanja otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od7.620.000,00

-Kanalizacijski sustav Grobnik - projekti,
dio3.100.000,00

-Kanalizacija Klana - projekti, dio450.000,00

-Kolektor Drnjevići - Ul. Zametskog
korena dužine 500 m'700.000,00

-Kolektor u UL. M. Barača - Torpedo
dužine 300 m'190.000,00

-Kolektor u Ul. J. Mohorića dužine
650 m, dio210.000,00

-Kolektor u Ljubljanskoj ulici dužine
410 m'550.000,00

-Projektna dokumentacija600.000,00

-Kolektor u Ul. B. Jurića dužine 250 m'500.000,00

-Kolektor u Ul. A. Peruča dužine 200 m'250.000,00

-Kanalizacija u Ul. Farkaševo na Drenovi
dužine 150 m'300.000,00

-Izgradnja kanalizacije po Programu
Kanalizacija 170.000,00

-Odvodnja sanitarno potrošnih i otpadnih
voda za stanogradnju Sveučilišta
- Drenova700.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od1.178.700,00

-Odvodnja u komunalnom opremanju
za stanogradnju Sveučilišta - Drenova
dužine 350 m'678.700,00

-Odvodnja prema DPU Kantrida, dio500.000,00«.

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od9.900.000,00

-Sanacija odlagališta komunalnog otpada
Viševac u fazama4.000.000,00

-Izgradnja reciklažnog dvorišta, projekti,
izgradnja, dio1.900.000,00

-Predkorektivna akcija odlagališta Sovjak
- monitoring, dio500.000,00

-Izrada projekata za infrastrukturu pristupa
odlagališta Marišćina3.500.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od3.620.000,00

-Sanacija odlagališta komunalnog otpada
Viševac u fazama - financijska pomoć
Fonda1.000.000,00

-Izgradnja Centralne zone za gospodarenje
otpadom Marišćina, dio2.620.000,00«.

Članak 8.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 106.967.000,00 kuna.«

Članak 9.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/209

Ur. broj: 2170-01-10-06/2

Rijeka, 30. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić Bukovac, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr