SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
64

35.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. studenoga 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Projekta ukupnog razvoja Općine Ravna Gora 2006. - 2011.

I.

Donosi se razvojni projekt »Projekt ukupnog razvoja Općine Ravna Gora 2006. - 2011.« kao temeljni dokument buduće općinske politike gospodarenja resursima, čija je uloga da dosegne kvalitativno i kvantitativno poboljšanje uvjeta života i poslovanja gospodarstva u Općini Ravna Gora u sljedećih 6 godina.

II.

Elaborat Projekta ukupnog razvoja Općine Ravna Gora 2006. - 2011. čini sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 302-02/06-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-06-17

Ravna Gora, 27. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr