SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
64

34.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04 i 178/ 04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst ) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 30/01 i 44/04), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. studenoga 2006. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2006. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 38/05) u članku 2., točka 3. brojka »64.000,00« zamjenjuje se brojkom »94.000,00«, točka 4. brojka »780.000,00« zamjenjuje se brojkom »830.000,00« i u zbroju brojka »1.389.000,00« zamjenjuje se brojkom »1.469.000,00«.

Članak 2.

U članku 6. normativ radova na održavanju vidikovca i šetališta »Suhi vrh« mijenja se i glasi: »- održavanje vidikovca i šetališta »Suhi vrh«: dva puta godišnje košenje trave, orezivanje stabala visokog raslinja, krčenja žbunja, skupljanje i odlaganja grana i uređenje šetnice;«.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-0142/

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 27. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

Prva izmjena i dopuna Programa održavanj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr