SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
64

31.

Na temelju članka 32. Zakona o Proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/ 01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. studenoga 2006. godine, donijelo je

PRORAČUN
Općine Ravna Gora za 2007. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Općine Ravna Gora za razdoblje 2007. - 2009. godine, koji čini sastavni dio ovoga Proračuna, planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/12

Ur. broj: 2112/07-01-06-5

Ravna Gora, 27. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE RAVNA GORA
ZA RAZDOBLJE 2007. - 2009.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Proračun Općine Ravna Gora za 2007.   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr