SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
64

47.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98.), članka 16. Odluke o grobljima od 29. studenog 2006. godine, klasa: 021-05/06-29/11, ur. broj: 2141-04-06-01-2, članka 16. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/ 06), članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 11. sjednici održanoj 29. studenog 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine naknade za dodjelu grobnog mjesta i naknade za korištenje grobnog mjesta i drugih naknada za usluge na groblju

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za dodjelu grobnog mjesta i naknade za korištenje grobnog mjesta, prema veličini grobnog mjesta, i ostale naknade na grobljima u vlasništvu Općine Dobrinj.

Članak 2.

Za dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme korisnik plaća naknadu, kako slijedi:

Vrsta grobnog mjesta:

Površina (m2):

Ukupno
naknada:

JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO
I NIŠA

do 2,50

4.000,00 kn

DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

do 3,50

6.000,00 kn

VIŠESTRUKO GROBNO MJESTO

do 4,84

8.000,00 kn

Za dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme korisnik, koji je imao prebivalište najmanje 10 godina prije smrti na području općine Dobrinj, plaća naknadu, kako slijedi:

Vrsta grobnog mjesta:

Površina (m2):

Ukupno
naknada:

JEDNOSTRUKO
GROBNO MJESTO
I NIŠA

do 2,50

800,00 kn

DVOSTRUKO
GROBNO MJESTO

do 3,50

1.200,00 kn

VIŠESTRUKO
GROBNO MJESTO

do 4,84

1.600,00 kn

Grobne naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta uplaćene po stavku 1. i 2. ovog članka prihod su Općine Dobrinj i uplaćuju se u korist Proračuna Općine Dobrinj broj: 2402006-180740002, poziv na broj: 24-7811-JMBG.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se kod dodjele grobnog mjesta na korištenje.

Članak 3.

Godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta korisnici plaćaju, kako slijedi:

Vrsta grobnog mjesta:

Površina (m2):

Ukupno
naknada:

JEDNOSTRUKO
GROBNO MJESTO
I NIŠA

do 2,50

30,00 kn

DVOSTRUKO
GROBNO MJESTO

do 3,50

60,00 kn

VIŠESTRUKO
GROBNO MJESTO

do 4,84

100,00 kn

Godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta uplaćene po prethodnom stavku prihod su Općine Dobrinj i uplaćuju se u korist Proračuna Općine Dobrinj broj: 2402006- 180740002, poziv na broj: 24-5711-JMBG.

Godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta plaća se jednokratno po ispostavljenoj uplatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj.

Članak 4.

Plaćanje ostalih naknada za usluge na groblju utvrđuje se ugovorom o koncesiji pogrebnih poslova zaključenog između Općine Dobrinj, kao davatelja koncesije i koncesionara odnosno cjenikom koji je njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-29/11

Ur. broj: 2141-04-06-01-3

Dobrinj, 29. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr