SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
64

45.

Temeljem članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05), članka 33., 63. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 13. i 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 11. sjednici održanoj 29. studenoga 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći općinskog
načelnika i naknadama članovima Općinskog vijeća,
članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima Općinskog poglavarstva (»Službene novine«
Primorsko-goranske županije broj 22/06 i 35/06)

Članak 1.

U Odluci o plaći općinskog načelnika i naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima Općinskog poglavarstva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/06 i 35/06) članak 2. stavak 4. mijenja se na način da umjesto »2,86« ima stajati »3,50«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. brišu se riječi »predsjednik Općinskog poglavarstva« i alineja 3.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-29/11

Ur. broj: 2141-04-06-01-1

Dobrinj, 29. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr