SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 42. Ponedjeljak, 20. studenog 2006.
OPĆINA KLANA
116

55.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« PGŽ broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 30. listopada 2006. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o financiranju predškolskog odgoja i obrazovanja

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju izvori financiranja programa predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: Program) u predškolskim ustanovama na području Općine Klana kojima Općina Klana nije osnivač (u daljnjem tekstu: Ustanova) i financiranje smještaja djece čiji roditelji imaju stalno prebivalište na području Općine Klana u predškolskim ustanovama izvan Općine Klana.

Članak 2.

Roditelji djeteta koji imaju stalno prebivalište na području Općine Klana plaćaju cijenu od 700,00 kuna za cjelodnevni program i 400,00 kuna za poludnevni program smještaja djeteta u Ustanovu. Općina Klana pokriva razliku do pune cijene Programa Ustanova.

Članak 3.

Općina Klana priznaje roditeljima sljedeće olakšice:

a) 50% cijene Programa koju plaćaju roditelji:

- za djecu s poteškoćama u razvoju

- za djecu invalida Domovinskog rata s 80% i više konačne invalidnosti

- za treće dijete u Programu

b) 25% cijene Programa koju plaćaju roditelji:

- za drugo dijete u Programu

- samohranim roditeljima

c) 30% dnevne cijene smještaja koju plaća roditelj za dane opravdanog odsustva djeteta iz vrtića uz liječničku potvrdu.

Iznos dodatnih subvencija ide na teret Proračuna Općine Klana

Članak 4.

Puna cijena Programa za svaku pedagošku godinu utvrđivat će se temeljem financijskog plana Ustanove i eventualnih viškova/manjkova ostvarenih realizacijom Programa, a potvrđivat će je Općinsko poglavarstvo Općine Klana.

Temeljem zahtjeva Ustanove, Općinsko poglavarstvo može odobriti dodatnu tekuću ili kapitalnu donaciju za dodatne programe, ulaganja u objekt, nabavu opreme i sl.

Članak 5.

Roditelji djeteta koji imaju stalno prebivalište na području Općine Klana, a čija su djeca smještena u ustanove predškolskog odgoja izvan Općine Klana, plaćaju cijenu od 700,00 kuna za cjelodnevni program, odnosno 400,00 kuna za poludnevni program, a Općina Klana podmiruje razliku do pune cijene smještaja, uz uvjet da u predškolskim ustanovama na području Općine Klana kojima Općina Klana nije osnivač nema slobodnog mjesta za upis njihove djece.

Članak 6.

U slučaju potrebe upisa djeteta u specijalne programe predškolskog odgoja izvan Općine Klana koji se ne mogu organizirati u predškolskim ustanovama na području Općine Klana kojima Općina Klana nije osnivač, Općinsko poglavarstvo Općine Klana odlučuje o subvenciji pune cijene smještaja, temeljem zahtjeva roditelja.

Ukoliko Općinsko poglavarstvo odobri zahtjev iz prethodnog stavka, roditelji plaćaju cijenu od 700,00 kuna za cjelodnevni program, odnosno 400,00 kuna za poludnevni program, a Općina Klana podmiruje razliku do pune cijene smještaja.

Članak 7.

Roditelji djeteta koji imaju stalno prebivalište na području Općine Klana plaćaju cijenu od 700,00 kuna za smještaj djeteta u jaslice, a Općina Klana podmiruje razliku do pune cijene smještaja.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o financiranju Programa predškolskog odgoja pri Osnovnoj Školi »Klana« (Službene novine 03/02, 21/02 i 06/05).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/68

Ur. broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 30. listopada 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr