SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
OPĆINA BAŠKA
57

47.

Temeljem članka 11. stavak 2. točke 3., 4. i 5. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 153/05), Plana sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/04), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. listopada 2006. godine, donijelo je

PLAN
sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih
odlagališta na području Općine Baška

I.

Ovim Planom utvrđuju se:

. redoslijed sanacije,

. rokovi i način izvršenja,

. izvori i način financiranja,

. način vršenja poslova evidencije i sanacija lokacija, onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Općine Baška.

II.

Na području Općine Baška, kao neuređena odlagališta otpada, utvrđuju se:

1. Zakam odlagalište komunalnog i drugog otpada u razdoblju od cca 1965. do 1975. godine; procjena volumena - 15.000 m3.

2. Šupele odlagalište građevnog otpada; procjena volumena - 50.000 m3.

Redoslijed sanacije utvrđuje se prema procjeni stupnja onečišćenja tla, pa se kao prioritet određuje sanacija odlagališta Zakam, čija djelomična sanacija se već provodi dobrovoljnim radom Društva »Sinjali« iz Baške.

Sanacija odlagališta građevnog otpada od kojega ne prijeti onečišćenje tla, postupno se provodi prema planu i dinamici, sve sukladno Odluci Općinskog poglavarstva.

III.

Sanacija lokacije Zakam izvršit će se u razdoblju 2006. - 2008. godine.

Sanacija lokacije Šupele planira se izvršiti u razdoblju 2006. - 2010. godine.

Godišnji program sanacije donosi Općinsko poglavarstvo nakon što se u Proračunu Općine Baška odredi iznos sredstava za sanaciju neuređenog odlagališta otpada.

IV.

Sredstva za izvršenje sanacije osigurat će se iz sljedećih izvora:

. proračun Primorsko-goranske županije,

. proračun Općine Baška,

. javna poduzeća,

. pravne osobe - vlasnici nekretnina na kojima se nalazi odlagalište,

. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

. komunalna društva,

. ostali izvori.

V.

Obim i dinamika saniranja planira se sukladno osiguranim izvorima financiranja.

U prvoj godini provođenja Plana Primorsko-goranska županija osigurava 50% sredstava potrebnih za sanaciju otpadom onečišćenog tla.

Poslove sanacije obavlja Općinsko poglavarstvo, odnosno Stručno povjerenstvo u koje mora biti uključen i predstavnik Primorsko-goranske županije, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

VI.

Ažuriranje evidencije lokacija otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Općine Baška obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, sukladno promjenama na terenu te saznanjima o novim lokacijama i izvršenim sanacijama.

O svim promjenama u smislu prethodnog stavka te onima u čemu se ovaj Plana razlikuje u odnosu na Listu prioriteta sanacije otpadom onečišćenog tla na području Primorsko- goranske županije, kao sastavnim dijelom Plana sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području

Primorsko-goranske županije, Općina Baška je obvezna žurno izvijestiti nadležni Upravni odjel Primorsko-goranske županije.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/13

Ur. broj: 2142-03-06-4

Baška, 19. listopada 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr