SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
GRAD RIJEKA
57

87.

Na temelju članka 87. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05), članka 41. Statuta Osnovne škole - Scuola elementare »San Nicolo«, članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 33/01) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju članice i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole - Scuola elementare »San Nicolò«

I.

Razrješuje se članica Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »San Nicolò« Irena ŠLOSAR.

II.

Za člana Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »San Nicolò« imenuje se Zoran MARKOVIĆ, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/06-01/201

Ur. broj: 2170-01-10-06/2

Rijeka, 26. listopada 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr