SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
57

53.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02, 19/05 i 32/06) na svojoj sjednici održanoj dana 20. listopada 2006. godine, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru
za razdoblje 2004. - 2005. godine

I.

Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2004. - 2005. godine.

II.

Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2004. - 2005. g. izrađeno je sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04).

III.

Ova Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 350-01/06-01/34

Ur. broj: 2213/01-01-06-11

Mali Lošinj, 20. listopada 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr