SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
57

52.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02, 19/ 05 i 32/06) i članka 4. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/03), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjedinici održanoj dana 20. listopada 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja za sljedeće Mjesne odbore:

1. Ilovik

2. Susak

3. Nerezine

Članak 2.

Broj članova Vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, u skladu sa člankom 48. stavak 6. i 7. Statuta Grada Malog Lošinja, određuje se po pet članova za svaki mjesni odbor.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 19. studenoga 2006. godine u vremenu od 8,00 do 19,00 sati.

Članak 4.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Gradskom izbornom povjerenstvu na adresi Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, u razdoblju od 23. listopada 2006. godine do 1. studenoga 2006. godine, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, u dnevnom tisku, na lokalnoj radio-postaji, oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja, te oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se provode izbori.

Klasa: 026-01/06-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-06-4

Mali Lošinj, 20. listopada 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr