SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
GRAD KASTAV
57

33.

Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 15. sjednici održanoj dana 26. listopada 2006. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na V. izmjene i dopune
Statuta Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na V. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/8

Ur. broj: 2170-05-01-1-06-5

Kastav, 26. listopada 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr