SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
GRAD CRIKVENICA
57

57.

Na temelju članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04), članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenica za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/05) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 08/ 06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 13. sjednici održanoj 19. listopada 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o zaduživanju

Članak 1.

U Odluci o zaduživanju (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 20/06) članak 3. mijenja se i glasi:

Odobrena kreditna sredstva koristit će se za financiranje kapitalnih projekata Grada Crikvenice u skladu sa Odlukom o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/ 06 i 37/06).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/06-01/71

Ur. broj: 2107/01-01-06-9

Crikvenica, 19. listopada 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr