SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
GRAD CRIKVENICA
57

56.

Na temlju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 13. sjednici održanoj dana 19. listopada 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini spomeničke rente Grada Crikvenice

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvijeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada Crikvenice i to posebice:

- obveznici plaćanja spomeničke rente;

- nepokretna kulturna dobra i kulturno povijesne cjeline u kojima se plaća spomenička renta kad se u nijma obavljaju gospodarske djelatnosti;

- visina spomeničke rente;

- način plaćanja spomeničke rente.

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i koje obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline na području Grada Crikvenice.

Članak 3.

Spomenička renta plaća se za obavljanje gospodarske djelatnosti u nepokretnim objektima i kulturno-povijesnim cjelinama, na području Grada Crikvenice, kojima je nadležno državno tijelo utvrdilo svojstvo nepokretnog kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Članak 4.

Visina spomeničke rente za obavljanje gospodarske djelatnosti u pojedinačnim nepokretnim kulturnim dobrima i na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline u Gradu Crikvenica iznosi 3,00 kune mjesečno po m2 korisne površine poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost.

Članak 5.

Spomenička renta plaća se u jednokratnom godišnjem iznosu u korist proračuna Grada Crikvenice, prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Crikvenice u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 6.

Obveznik plaćanja rente koji u tijeku kalendarske godine počinje ili prestaje obavljati gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća spomeničku rentu samo za vremensko razdoblje u godini u kojem je obavljao gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno- povijesne cjeline.

Ukoliko tijekom godine neki nepokretni objekt, naselje ili dio naselja dobije ili izgubi svojstvo kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline na području Grada Crikvenice, obveznici spomeničke rente bit će u obvezi platiti spomeničku rentu za razdoblje godine u kojem su obavljali djelatnost u kulturnom dobru ili na području proglašene kulturno-povijesne cjeline.

Spomenička renta za obavljanje djelatnosti za dio vremenskog razdoblja u godini obračunava se na način da se ukupni iznos spomeničke rente za cijelu godinu podijeli sa

ukupnim brojem dana u godini i pomnoži sa brojem dana u godini u kojem se obveznik nalazio u poslovnom prostoru unutar kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline, obavljajući svoju djelatnost.

Članak 7.

Ukoliko obveznik spomeničke rente obavlja svoju gospodarsku djelatnost na više odvojenih mjesta (poslovnih jedinica) u nepokretnim kulturnim dobrima ili na području kulturno-povijesnih cjelina Grada Crikvenice, obvezan je plaćati spomeničku rentu za svaku odvojeno mjesto zasebno.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 611-01/04-01/01

Ur. broj: 2107/01-01-06-5

Crikvenica, 19. listopada 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr