SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
GRAD OPATIJA
58

19.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o područnoj i lokalnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 58. podstavka 5. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/01) Poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj 9. svibnja 2006. godine, donosi

PRAVILNIK
o dodatnim standardima pristupa službenim
informacijama Gradske uprave Grada Opatije

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se dodatni standardi kojima se osigurava pristup svih fizičkih i pravnih osoba službenim informacijama Gradske uprave Grada Opatije (u nastavku teksta: Gradske uprave), u okviru djelokruga Grada.

Članak 2.

Službenim informacijama Gradske uprave (u nastavku teksta: službene informacije) u smislu ovog Pravilnika razumijevaju se sve informacije koje Gradska uprava Grada Opatije posjeduje i nadzire te kojima raspolaže u vezi s poslovima iz svog djelokruga.

Službenim informacijama iz stavka 1. ovoga članka ne razumijevaju se pripremni materijali prije njihova ulaska u službeno postupanje.

Pripremni materijali razumijevaju se službenim informacijama, bez obzira na fazu obrade, kada su od strane Gradske uprave učinjeni javno dostupnima (primjerice, dostavom uz materijale za javne sjednice gradskih tijela i slično).

Test pretežnosti interesa u smislu ovog Pravilnika razumijeva utvrđivanje preteže li u pojedinom slučaju interes za javnim pristupom pojedinoj informaciji ili interes da pristup toj informaciji ostane ograničen, radi zaštite legitimnih javnih ili privatnih interesa.

Prilikom primjene testa pretežnosti interesa polazi se od presumpcije neograničenog pristupa službenoj informaciji, osim kada je riječ o osobnim podacima.

Članak 3.

Standardi propisani ovim Pravilnikom obuhvaćaju područja ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite tajnosti podataka, prava novinara za dostupnost javnih informacija, zaštite osobnih podataka te ostala područja na kojima se ostvaruje pristup službenim informacijama.

Članak 4.

Kada su tijela i službene osobe Gradske uprave ovlaštene samostalno odlučivati o uskrati prava na pristup informaciji primjenom odredbi o fakultativnim izuzecima od navedenog prava, prilikom utvrđivanja postojanja pretpostavki propisanih u članku 8. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 172/03) primijenit će i test pretežnosti interesa.

Članak 5.

Kada su tijela i službene osobe Gradske uprave na temelju propisa o zaštiti tajnosti podataka ovlaštene samostalno utvrditi postoje li u pojedinom slučaju službene svrhe, interesi, potrebe ili druge pretpostavke propisane za proglašavanje podataka tajnima ili na drugi način nedostupnima, postojanje takvih pretpostavki utvrdit će samo ako su u pojedinom slučaju kumulativno ispunjene i sljedeće pretpostavke:

- ako rezultat testa pretežnosti interesa ukazuje na potrebu ograničenja pristupa podacima;

- ako je ograničavanje pristupa podacima nužno radi sprečavanja nastanka neke od štetnih posljedica propisanih u članku 8. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama;

- ako ograničavanje pristupa podacima nije usmjereno na diskriminiranje pojedinih tražitelja pristupa informacijama, niti na prikrivanje nezakonitoga ili nepravilnog rada Gradske uprave.

Ograničenje pristupa podacima uvijek će biti sadržajno i vremenski svedeno na najmanju mjeru kojom se osigurava postizanje legitimne svrhe ograničenja.

Članak 6.

U svim ostalim postupcima povezanima s pristupom službenim informacijama u dijelu u kojem odlučivanje Gradske uprave Grada Opatije nije određeno zakonima i na zakonima utemeljenim propisima, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 5. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Pravilnik se objavljuje i na web stranici Grada Opatije.

Klasa: 004-01/06-01/02

Ur. broj: 2156-01-02-06-1

Opatija, 9. svibnja 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Dr. sc. Amir Muzur, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr