SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 39. Petak, 20. listopada 2006.
OPĆINA DOBRINJ
112

42.

Na temelju članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/ 06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06) Vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 7. rujna 2006. donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2006. godini

Članak 1.

U čl. 3 pod Pomoć udrugama invalida, boraca, Crvenog križa i ostalih mijenja se i glasi: »112.000,00« te pod UKUPNO mijenja se i glasi »62.000,00«.

U čl. 4. st. 2 iza riječi od »650.000,00« mijenja se i glasi: »620.000,00« te se stavka zamjena krovišta Polje mijenja i glasi »70.000,00«.

U čl. 5. pod kapitalni projekti stavka izgradnja škole mijenja se i glasi: »2.000.000,00«, stavka uređenje okoliša škole mijenja se i glasi: »1.000.000,00«, dodaju se nove stavke »javna rasvjeta na osnovnoj školi 100.000,00, kamenobetonski zid oko škole 200.000,00, ograda na igralištu škole 90.000,00« te pod UKUPNO mijenja se i glasi: »3.665.000,00«.

Članak 2.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-03-07

Dobrinj, 7. rujna 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić,v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr