SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 39. Petak, 20. listopada 2006.
OPĆINA DOBRINJ
112

38.

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03), članka 47. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 3/06) i članka 25. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 18/06) Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj, na 7. sjednici održanoj 13. listopada 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj, TEA ORLIĆ, dipl. iur., kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

- unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom,

- poduzima sve radnje i mjere urednog vođenja Kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Općini Dobrinj.

Pisani zahtjev može se podnijeti putem pošte na adresu: Općina Dobrinj, Dobrinj 103, ili se može dostaviti neposredno u prijemnoj pisarnici Općine Dobrinj, na istoj adresi, odnosno putem telefaxa, na broj: 051/848-141.

Usmeni zahtjev se može podnijeti neposredno kod Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj te putem telefona, na telefonski broj: 051/848-307 ili 051/848-344.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj će o prihvaćenom zahtjevu sastaviti službenu zabilješku.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/06-32/07

Ur. broj: 2142-04-06-01-2

Dobrinj, 13. listopada 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Neven Komadina, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr