SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 39. Petak, 20. listopada 2006.
GRAD KRALJEVICA
112

28.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01 i 05/06) i članka 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 12. sjednici održanoj 9. listopada 2006. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju i
dodjeli javnih priznanja Grada Kraljevice

Članak 1.

U članku 1. Odluke o ustanovljenju i dodjeli javnih priznanja Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 5/98) u stavku 3. dodaje se alineja 3. koja sada glasi:

»- Godišnja nagrada.«

Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 4.

Članak 2.

U članku 2. iste Odluke dodaje se točka c koja glasi:

»c) Godišnja nagrada.«

Stavak 6. istog članka mijenja se i glasi:

»U tijeku godine može se dodijeliti jedna nagrada za stvaralački rad i ostvarenja u svim područjima života i rada u posljednje tri kalendarske godine, jedna godišnja nagrada i jedna nagrada za životno djelo.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se u postupku dodjele javnih priznanja Grada Kraljevice u 2007. godini.

Klasa: 061-01/06-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-06-01

Kraljevica, 9. listopada 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr