SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 38. Petak, 13. listopada 2006.
OPĆINA PUNAT
109

29.

Temeljem članka 10. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04) i članka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 25/06), te članka 43. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 2/06 i 10/06) načelnik Općine Punat, dana 9. listopada 2006. godine donio je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva
zaštite i spašavanja Općine Punat

Članak 1.

U članku 2. Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Punat u stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi:

»Ivan Katalinić član (predstavnik Policijske uprave primorsko-goranske)«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 810-01/06-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-06-11

Punat, 9. listopada 2006.

Općinski načelnik
Mladen Juranić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=196&mjesto=51521&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr