SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 1. Četvrtak, 15. siječnja 2004.
GRAD OPATIJA
Grad Opatija

Grad Opatija

1.

Na temelju članka 26.a Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 101/98, 75/99, 76/99, 62/01, 109/01, 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) i članka 58. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 13. siječnja 2004. godine, donosi

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovine na malo na području Grada Opatije

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme i raspored dnevnog i tjednog radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonice), radno vrijeme u dane državnih blagdana te radno vrijeme tržnice na malo, ribarnice i benzinskih postaja na području Grada Opatije.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na prodavaonice na benzinskim postajama, hotelima, kampovima i drugim vrstama ugostiteljskih objekata, lukama nautičkog turizma, u bolnicama te kioscima za prodaju novina i cvijeća.

Članak 2.

Radno vrijeme utvrđuje se za slijedeća razdoblja: predsezone (01. siječnja - 30. travnja), glavne sezone (od 01. svibnja - 15. listopada) i posezone (16. listopada - 31. prosinca).

Članak 3.

U glavnoj sezoni radno vrijeme svih prodavaonica u radne dane:

- započinje u 07,00 sati, a završava u 22,00 sata, s mogućnošću produženja do 24,00 sata po zahtjevu koji se podnosi Gradskom poglavarstvu Grada Opatije;

- a nedjeljom i državnim blagdanom radno vrijeme prodavaonica prehrambenih proizvoda te prodavaonica neprehrambenih proizvoda i to: zlatarnica, filigranarnica, butiqa, suvenirnica i cvjećarna:

započinje u 08,00 sati i završava u 13,00 sati ili započinje u 14,00 sati i završava u 19,00 sati, s mogućnošću utvrđenja drugačijeg radnog vremena prema propisanom tjednom radnom vremenu.

Ostale neprehrambene prodavaonice nedjeljom i državnim blagdanom mogu poslovati prema radnom vremenu utvrđenom alinejom 2. stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

U predsezoni i posezoni radno vrijeme svih prodavaonica:

- u radne dane započinje u 07,00 sati, a završava u 20,00 sati, s mogućnošću produženja do 22,00 sata po zahtjevu koji se podnosi Gradskom poglavarstvu Grada Opatije;

- a nedjeljom i državnim blagdanom mogu poslovati od 08,00 sati do 13,00 sati ili od 14,00 sati do 19,00 sati, s mogućnošću utvrđenja drugačijeg radnog vremena prema propisanom tjednom radnom vremenu.

Članak 5.

U razdoblju od 20. do 31. prosinca te desetak dana uoči Uskrsa prodavaonice posluju prema režimu utvrđenom za glavnu sezonu.

Članak 6.

Radno vrijeme prodavaonica na Pančeri radnim danom, nedjeljom i blagdanom započinje u 08,00 sati i završava u 21,00 sat, s mogućnošću produženja do 24,00 sata po zahtjevu koji se podnosi Gradskom poglavarstvu Grada Opatija.

Članak 7.

Prodavaonice mogu raditi jednokratno i dvokratno, prema odluci trgovca.

Članak 8.

Tržnica na malo i ribarnica rade radnim danom od 06,00 do 13,00 sati, a nedjeljom od 07,00 do 12,00 sati.

Članak 9.

Radno vrijeme benzinskih postaja započinje svaki dan u 07,00 sati, a završava u 22,00 sata u predsezoni i posezoni, odnosno završava u 24,00 sata u glavnoj sezoni.

Članak 10.

Donošenjem ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 16. siječnja 2004. godine.

Klasa: 330-01/04-01/02

Ur. broj: 2156/01-02-04-1

Opatija, 13. siječnja 2004.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OPATIJE

Predsjednik poglavarstva

Ranko Vlatković, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr