SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 37. Petak, 6. listopada 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
106

42.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/04 i 6/ 06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 14. sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade
troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela Vijeća, načelnika i članova Općinskog poglavarstva

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela Vijeća, načelnika i članova Općinskog poglavarstva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/05 i 26/06) u daljnjem tekstu: Odluka,

- u naslovu Odluke iza riječi »poglavarstva« dodaju se riječi » i imenovanih predstavnika Općine Viškovo«.

Članak 2.

U članku 1. iza riječi »Viškovo« dodaju se riječi »i imenovanih predstavnika Općine Viškovo«.

Članak 3.

U članku 5. Odluke iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Imenovani predstavnici Općine Viškovo koji sudjeluju u radu tijela pravnih osoba, imaju pravo na mjesečnu bruto naknadu u visini koeficijenta 0,134 za one mjesece u kojima je održan sastanak, ukoliko u toj pravnoj osobi ne dobivaju naknadu«.

Članak 4.

Ova Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela Vijeća, načelnika i članova Općinskog poglavarstva stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. rujna 2006. godine.

Klasa: 021-05/06-01/13

Ur: broj: 2170-09-06-01-8

Viškovo, 28. rujna 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr