SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 37. Petak, 6. listopada 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
106

39.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/ 04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 14. sjednici održanoj 28. rujna 2006. donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE
Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2006. godine

Članak 1.

U Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 06/ 06), u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- prihod od komunalne naknade 6.300.000,00 kuna

- prenesena sredstva iz proteklog

razdoblja 2.600.000,00 kuna

- ostala sredstva Proračuna 403.400,00 kuna


UKUPNO: 9.303.400,00 kuna

(slovima: devetmilijunatristotritisućečetiristo kuna i 00/ 100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- održavanje i troškove upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Standard održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru infrastrukture, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo čine:

- Izdaci za održavanje javnih i

nerazvrstanih prometnica 1.739.000,00 kuna

- Izdaci za održavanje javnih površina 1.272.000,00 kuna

- Električna energija javne rasvjete i

prigodna iluminacija i dekoracija 454.000,00 kuna

- Izdaci za održavanje groblja 255.000,00 kuna

- Izdaci za izradu urbanističkih planova 157.500,00 kuna

- Zaštita od buke-kartografski prikaz

Općine Viškovo 168.400,00 kuna

- Razvoj geografskog informacijskog

sustava I faza 500.000,00 kuna

- Protupožarna zaštita 3.288.500,00 kuna

- Stara škola Saršoni 1.200.000,00 kuna

- Stara škola Marčelji 245.000,00 kuna

- Zdravstvena stanica 24.000,00 kuna


UKUPNO: 9.303.400,00 kuna

(slovima: devetmilijunatristotritisućečetiristo kuna i 00/ 100)

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/13

Ur. broj: 2170-09-06-01-4

Viškovo, 28. rujna 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr