SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 37. Petak, 6. listopada 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
106

38.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 14. sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Viškovo za
2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 06/ 06 i 13/06), u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2006. godine je sljedeći:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Ukupni iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa za 2006. godinu je 29.361.000,00 kuna (slovima: dvadesetdevettisućatristošezdesetjedna kuna i 00/ 100)

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/13

Ur. broj: 2170-09-06-01-3

Viškovo, 28. rujna 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 

2. izmjene i dopune Programa gradnje   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr