SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 37. Petak, 6. listopada 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
106

36.

Temeljem odredbi članka 32 Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 14. sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine donijelo je:

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Viškovo za 2006. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2006. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 34/05 i 13/06) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Viškovo za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Plan Proračuna Općine Viškovo za 2006. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-08/06-01/8

Ur. broj: 2170-09-06-01-7

Viškovo, 28. rujna 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 

2. izmjene i dopune Proračuna Općine   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr