SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 10. Ponedjeljak, 25. travnja 2005.
OPĆINA MRKOPALJ
38

9.

Na temelju članka 4. i 29. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97 i 128/99), Članka 72, 74. i 75. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ-e broj 30/01 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o II. dopuni i izmjeni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda

Članak 1.

Članak 24. Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 8/00 i 10/ 04), dopunjuje se stavkom 4. koji glasi:

»U sustav javne odvodnje otpadnih voda mogu se ispuštati tehnološke otpadne vode u skladu sa člankom 2. Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 40/99) koji u tablici 1, zadnja kolona, određuje granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari u tehnološkim otpadnim vodama koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje.«

Članak 2.

Ova Odluka o II. dopuni i izmjeni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/05-01/04

Ur. broj: 2112-05-01-05-1

Mrkopalj, 17. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing. v.r.

»SLUŽBENE NOVINE« - službeno glasilo Primorsko-goranske županije
l
Izdavač Primorsko-goranska županija — Odgovorni urednik Chiara Veranić e-mail: chiara.veranic@novilist.hr l
l
Uređuje, oprema i obavlja poslove pretplate i primanja oglasa »Novi list« d. d. Rijeka, Zvonimirova 20a, tel: 650-048 fax: 672-114 l – Tisak »Novi list« Rijeka, Zvonimirova 20a –

www.sn.pgz.hr

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr