SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 10. Ponedjeljak, 25. travnja 2005.
OPĆINA MRKOPALJ
38

7.

Na temelju članka 3. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ-e broj 30/01 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 8. travnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju aneksa Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija Općine Mrkopalj,
Zaštita šuma od požara

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se aneks Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Mrkopalj, Zaštita šuma od požara, ažurirano u travnju 2005. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-05-13

Mrkopalj, 8. travnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing. v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr