SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 10. Ponedjeljak, 25. travnja 2005.
GRAD CRIKVENICA
38

13.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst 82/04 i 110/04 ) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 37. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine, donijelo je

IZMJENU PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/04) mijenja se u članku 2., stavak 1., točki 3., podstavak 2. te glasi:

»- redovno, tekuće održavanje prometnica 2.150.000,00 kuna.«

Stavak 2. istog članka mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 9.518.000,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 7.000,000,00 kuna te iz drugih proračunskih prihoda kako je to predviđeno Proračunom Grada Crikvenice za 2005. godinu.«

Članak 2.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/06

Ur. broj: 2107/01-01-05-8

Crikvenica, 7. travnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Nikola Šaban, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr