SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 10. Ponedjeljak, 25. travnja 2005.
GRAD CRIKVENICA
38

12.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst 82/04 i 110/0 ) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 37. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine, donijelo je

IZMJENU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Članak 3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/04) mijenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 9.170.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- uređenje Kotorske ulice u Crikvenici 200.000,00 kuna,

- rekonstrukcija prometnica u suradnji

sa ŽUC-om 500.000,00 kuna,

- projektna dokumentacija za uređenje

ulica 130.000,00 kuna,

- trg ispred crkve B. Marije u Crikvenici 240.000,00 kuna,

- ulica Žimider u Crikvenici 400.000,00 kuna,

- pločnik Ad Turres u Crikvenici 230.000,00 kuna,

- raskrižje Vinodolska Kotorska u

Crikvenici 2.100.000,00 kuna,

- Gorica braće Cvetić 960.000,00 kuna,

- rekonstrukcija Ulice br. dr. Sobol

u Crikvenici 2.800.000,00 kuna,

- dovršenje šetnice uz Dubračinu 470.000.00 kuna,

- Goranska ulica u Crikvenici 230.000,00 kuna,

- ulica Milovana Muževića u Dramlju 440.000,00 kuna,

- ulica Matkino - Selce 200.000,00 kuna,

- pločnik kod gradske uprave u

Crikvenici 230.000,00 kuna,

- projekat dijela Ulice br. Košuljandić

u Dramlju 40.000,00 kuna.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 4.820.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- vodovod Dramalj - Jadranovo 4.000.000,00 kuna,

- vodovod Gornji kraj 820.000,00 kuna.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi.

»Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 1.730.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- oborinska kanalizacija Gorica br. Cvetić

u Crikvenici 240.000,00 kuna,

- oborinska kanalizacija Trg S. Radića

u Crikvenici 600.000,00 kuna,

- rekonstrukcija kanalizacije Trg palih

boraca Selce 300.000,00 kuna,

- proširenje kanalizacije uz sufinanciranje

građana 400.000,00 kuna,

- sporazum »Hrvatske vode« 190.000,00 kuna.

- kanalizacija Ulice br. dr. Sobol,

Crikvenica 400.000,00 kuna.«

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 2.795.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- sufinanciranje sanacije deponije

otpada Duplje 1.025.000,00 kuna,

- sanacija divljih deponija 1.770.000,00 kuna.«

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 22.125.000,00 kuna od čega se 12.500.000,00 kuna odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, a 9.625.000,00 kuna na ostala sredstva Proračuna Grada Crikvenice.«

Članak 6.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/06

Ur. broj: 2107/01-01-05-7

Crikvenica, 7. travnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Nikola Šaban, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr