SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 10. Ponedjeljak, 25. travnja 2005.
GRAD CRIKVENICA
38

11.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 37. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Odluke o projekciji proračunske potrošnje za
2006. i 2007. godinu

Točka 1.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2006. i 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/04) točka 1. mijenja se i glasi:

»I. izmjena i dopuna odluke o projekciji proračunske potrošnje sastoji se od dva dijela:

1. I izmjene i dopune projekcije proračunske potrošnje - opći dio proračuna i

2. I izmjene i dopune projekcije proračunske potrošnje - posebni dio proračuna.«

Točka 2.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2006. i 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/04) točka 2. mijenja se i glasi:

»I izmjena i dopuna projekcije proračunske potrošnje - opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Točka 3.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2006. i 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/04.) točka 3. mijenja se i glasi:

»I. izmjena i dopuna projekcije proračunske potrošnje - posebni dio proračuna sastoji se od rashoda/izdataka raspoređenih po razdjelima i programima i sastavni je dio ove Odluke.«

Točka 4.

Ova I. izmjena i dopuna odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2006. i 2007. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/06

Ur. broj: 2107/01-01-05-6

Crikvenica, 7. travnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenica
Nikola Šaban, v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

I. izmjena i dopuna Odluke   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr