SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 10. Ponedjeljak, 25. travnja 2005.
GRAD CRIKVENICA
38

10.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 37. sjednici održanoj dana 7. travnja 2005. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA
razvojnih programa za 2005. godinu s projekcijom
za 2006. i 2007. godinu

Točka 1.

U planu razvojnih programa za 2005. godinu s projekcijom za 2006. i 2007. godinu mijenja se i glasi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/04) točka 1. mijenja se i glasi:

»I. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2005. godinu s projekcijom za 2006. i 2007. godinu sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

I. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2005. godinu s projekcijom za 2006. i 2007. godinu sastoji se od tri dijela:

1. I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2005. godinu,

2. I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2005. godinu s planiranim prihodima i

3. I. izmjene i dopune projekcije plana razvojnih programa 2005.-2007. godina.«

Točka 2.

U planu razvojnih programa za 2005. godinu s projekcijom za 2006. i 2007. godinu mijenja se i glasi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/04) točka 3. mijenja se i glasi:

»Sva tri dijela I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2005. godinu s projekcijom za 2006. i 2007. godinu iz točke 1. stavak. 2 ovog Plana sastavni su dio I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2005. godinu s projekcijom za 2006. i 2007. godinu.«

Točka 4.

Ova I. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2005. godinu s projekcijom za 2006. i 2007. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/06

Ur. broj: 2107/01-01-05-5

Crikvenica, 7. travnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Nikola Šaban, v.r.

 

I. izmjena i dopuna Plana razvojnih   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr