SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 10. Ponedjeljak, 25. travnja 2005.
GRAD CRIKVENICA
38

8.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 37. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Grada Crikvenice za 2004. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 11.534.925,68 kuna raspoređuje se na sljedeći način. Iznos od 6.113.336,97 kuna raspoređuje se za pokriće manjka od nefinancijske imovine, iznos od 4.644.408,23 kuna raspoređuje se za pokriće manjka od financijske imovine, a iznos od 698.538,81 kuna raspoređuje se za pokriće manjka iz prethodnih godine. Preostali višak prihoda poslovanja u iznosu od 78.641,67 kuna koristiti će se za pokriće rashoda u 2005. godini.

Članak 4.

Posebni dio Godišnjeg obračuna u okviru bilance izvršenja proračuna sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama.

II. POSEBNI DIO

Članak 5.

Godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2004. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/05

Ur. broj: 2107/01-01-05-4

Crikvenica, 7. travnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenica
Nikola Šaban, v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr