SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 33. Petak, 25. kolovoza 2006.
OPĆINA PUNAT
47

26.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02 i 147/03), članka 125. i 128. Zakona o proračunu (NN 96/03) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 02/06) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 14. kolovoza 2006. godine donosi

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE PUNAT
za razdoblje siječanj-lipanj 2006. godine

Članak 1.

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Punat za razdoblje siječanj-lipanj 2006. godine sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Punat za razdoblje siječanj-lipanj 2006. godine objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/2

Ur. broj: 2142-02-02-06-9

Punat, 14. kolovoza 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

Polugodišnji obračun Proračuna Općine   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=188&mjesto=51521&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr