SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 33. Petak, 25. kolovoza 2006.
OPĆINA KLANA
47

41.

Na temelju članka 19. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« PGŽ broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 27. srpnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka u 2006. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Klana u 2006. godini.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama, odnosno nezavisnim listama, koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Klana, tako da pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnoj listi, pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika.

Članak 3.

Za svakog izabranog vijećnika Općinskog vijeća Općine Klana podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnoj listi, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku temeljem članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Sredstva raspoređena prema čl. 2. i 3. ove Odluke doznačuju se na račun temeljem zahtjeva političke stranke/nezavisne liste.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/52

Ur. broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 27. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr