SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 32. Srijeda, 9. kolovoza 2006.
OPĆINA LOVRAN
99

28.

Na temelju odredbi poglavlja 3.7. Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/04, 16/04) i članka 37. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst i 22/06), Općinsko vijeće Općine Lovran, na svojoj sjednici održanoj dana 27. srpnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Eko-stožera Općine Lovran

Članak 1.

Osniva se Eko-stožer Općine Lovran za provođenje Plana intervencija u zaštiti okoliša na području Općine Lovran.

Članak 2.

Za članove Eko-stožera Općine Lovran imenuju se:

1. EMIL GRŽIN, načelnik Općine Lovran, voditelj

ZORKO BLEČIĆ, zamjenik načelnika Općine Lovran, zamjenik voditelja

2. EGON VASILIĆ, Javna ustanova Park prirode Učka, - član

SUZI PETRIČIĆ, Javna ustanova Park prirode Učka, - zamjenik člana

3. MARIJAN KRSTINIĆ, Odbor za gospodarstvo i društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Lovran, član

IVAN KOŽUL, Odbor za gospodarstvo i društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Lovran, zamjenik člana

4. BORIS STANGER, Odbor za prostorno uređenje, planiranje, zaštitu okoliša, stambeno-komunalne i imovinsko- pravne poslove Općinskog vijeća Općine Lovran, član,

ĐINO MARTINČIĆ, Odbor za prostorno uređenje, planiranje, zaštitu okoliša, stambeno-komunalne i imovinsko- pravne poslove Općinskog vijeća Općine Lovran, zamjenik člana

5. MILAN ŠKORIĆ, Upravni odjel za samoupravu i upravu Općine Lovran, član

HERMES NEGRIĆ, Upravni odjel za samoupravu i upravu Općine Lovran, zamjenik člana,

Članak 3.

Zadaci Povjerenstva jesu:

- praćenje i donošenje odluka o primjeni Plana intervencija u zaštiti okoliša na području Općine Lovran, kada interventne jedinice ne mogu prema postojećim Operativnim planovima zaštite okoliša riješiti nastali izvanredni događaj,

- procjena rizika i opasnosti i procjena štete od nastalog izvanrednog događaja,

- usklađivanje mjera u provođenju Plana intervencija u zaštiti okoliš na području Općine Lovran,

- izvješćivanje javnosti,

- donošenje odluke o završetku intervencije,

- davanje prijedloga Općinskom poglavarstvu za osiguranje financijskih sredstava u Općinskom proračunu za redovito provođenje Plana intervencija u zaštiti okoliša na području Općine Lovran,

- poduzimanje drugih mjera utvrđenih Planom intervencija u zaštiti okoliša na području Općine Lovran.

Članak 4.

Sjedište Eko-stožera je u sjedištu Općine Lovran, Lovran, Šet. m. Tita br. 41/1.

Tehničke i administrativne poslove za potrebe Stručnog povjerenstva obavlja Upravni odjel za samoupravu i upravu Općine Lovran.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 351-01/06-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-06-9

Lovran, 27. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr