SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 32. Srijeda, 9. kolovoza 2006.
OPĆINA LOVRAN
99

27.

Na temelju točke 5. Poglavlja V. Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/99, 96/99 i 12/01) i članka 37. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst i 22/06), Općinsko vijeće Općine Lovran, na svojoj sjednici održanoj dana 27. srpnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za
izradu plana intervencija u zaštiti okoliša na području Općine Lovran

Članak 1.

Osniva se Stručno povjerenstvo za izradu plana intervencija u zaštiti okoliša na području Općine Lovran (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

Članak 2.

Za članove Stručnog povjerenstva imenuju se:

- ZORKO BLEČIĆ, zamjenik načelnika Općine Lovran, voditelj

- MIROSLAV PETKOVIĆ, referent za komunalni sustav u Upravnom odjelu za samoupravu i upravu Općine Lovran, član

- SUZI PETRIČIĆ, ravnateljica Javne ustanove Park prirode Učka, član

- IVANA SKOČILIĆ, predsjednica Odbora za gospodarstvo i društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Lovran, član

- ĐINO MARTINČIĆ, predsjednik Odbora za prostorno uređenje, planiranje, zaštitu okoliša, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove Općinskog vijeća Općine Lovran, član.

Članak 3.

Zadaci Povjerenstva jesu:

- identifikacija resursa, zadaća i sudionika u procesu izrade plana intervencije u zaštiti okoliša,

- identifikacija rizika i opasnosti,

- analiza postojećih planova svih sudionika i usklađenosti tih planova,

- identifikacija zadaća nepokrivenih postojećim planovima,

- identifikacija lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća,

- prilagođavanje postojećih planova i izrada harmoniziranog i integriranog plana,

- izrada prijedloga plana intervencija u zaštiti okoliša od strane Općinskog vijeća,

- upoznavanje svih sudionika s integriranim planom intervencije u zaštiti okoliša,

- uspostava procedure za periodično testiranje, analizu i reviziju plana,

- upoznavanje stanovništva s planom intervencije u zaštiti okoliša.

Članak 4.

Tehničke i administrativne poslove za potrebe Stručnog povjerenstva obavlja Upravni odjel za samoupravu i upravu Općine Lovran.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 351-01/06-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-06-8

Lovran, 27. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr