SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 32. Srijeda, 9. kolovoza 2006.
OPĆINA LOVRAN
99

26.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi »Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 14/02, 8/05 i 4/ 06) Općinsko vijeće Općine Lovran, na svojoj sjednici održanoj dana 27. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Pravilnika o stipendiranju darovitih
učenika i studenata

Članak 1.

U Pravilniku o stipendiranju darovitih učenika i studenata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/ 96, 16/00 - dalje u tekstu: Pravilnik) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pravo na stipendiju imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Lovran, koji su redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti s ostvarenim općim uspjehom u posljednje dvije godine obrazovanja (svaka godina zasebno):

- redoviti učenici iznad ocjene 4,0

- redoviti studenti iznad ocjene 3,5.

Alineja tri postaje stavak 2., a dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 5., stavak 1.a Pravilnika ispred uspjeha »4,01 - 4,10 16« za visoka učilišta dodaje se nova klasifikacija:

»3,50 - 3,60 11

3,61 - 3,70 12

3,71 - 3,80 13

3,81 - 3,90 14

3,91 - 4,00 15«

a za osnovnu i srednju školu:

»4,00 - 4,10 11

4,11 - 4,20 12

4,21 - 4,30 13

4,31 - 4,40 14

4,41 - 4,50 15«.

Članak 3.

U članku 12. stavak 1. riječi:

»od 3,0 do 4,0« zamjenjuje se riječima »od 3,00 do 3,5«, te riječi »od 3,5 do 4,5« s riječima »od 3,00 do 3,50«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako korisnik stipendije ostvari prosjek ocjena niži od 3,00 dužan je vratiti primljeni iznos stipendije u cijelosti.«

Članak 4.

U ostalom dijelu Pravilnik ostaje u cijelosti na snazi.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/07

Ur. broj: 2156/02-01-06-2

Lovran, 27. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr