SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 31. Srijeda, 2. kolovoza 2006.
GRAD ČABAR
99

14.

Temeljem članka 26. Statuta Grada Čabra (»Narodne novine« broj 24/01, 06/02 i 22/05) i Odredbi Prostornog plana uređenja Grada (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/03) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 21. lipnja 2006. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju poduzetničke zone u Prezidu

Članak 1.

Poduzetnička zona koja se osniva ovom odlukom imat će ukupnu površinu cca 20.000 m2.

Poduzetnička zona zauzima površinu u naselju Prezid, K.O. Prezid na:

- k.č. br. 1 površine 14124 m2, u naravi zgrade, skladište, pilana i dvorište;

- dio k.č. br. 600 u površini 4964 m2, u naravi skladište i dvorište;

- k.č. br. 602 površine 532 m2, u naravi slagalište pilane u Prezidu,

- k.č. br. 621 površine 363 m2, u naravi stovarište u Prezidu,

- k.č. br. 5070, površine 590 m2, u naravi poljski put,

- dio k.č. br. 5090, u naravi poljski put,

- dio k.č. br. 5093, u naravi potok.

Članak 2.

Namjena zone je gospodarsko-poslovna, pretežito drvoprerađivačka, a dio je već izgrađene poslovne zone pretežito drvoprerađivačke, u PPU Grada Čabra označene oznakom K5 (knjiga 2, kartografski prikaz 4.15 Građevinska područja, Dijelovi administrativnih naselja Prezid, Kranjci).

Članak 3.

Izgradnja unutar zone vrši se temeljem odredbi članka 64. stavka 3. i 4. za građenje u izgrađenim građevinskim područjima.

Članak 4.

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje čiji sadržaj čine:

1. Izvadak iz katastarskog plana s ucrtanim granicama zone,

2. Izvadci iz PPU Grada Čabra s prikazom građevinskog područja za izdvojene namjene (poslovno-gospodarske) kojoj ta zona pripada,

3. Podaci o poduzetničkom potencijalu temeljeni na provedenoj anketi,

4. Opis stanja infrastrukture do zone,

5. Prijedlog dinamike izgradnje infrastrukture u zoni,

6. Način i izvore financiranja,

7. Prijedlog rješenja imovinsko-pravnih odnosa (predugovor).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 302-02/06-01/5

Ur. broj: 2108-01-06-01

Čabar, 21. lipnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr