SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 31. Srijeda, 2. kolovoza 2006.
GRAD ČABAR
99

12.

Na temelju stavka 2. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02 i 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora u Gradu Čabru

Članak 1.

U stavku 1. članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Čabru (»Službene novine« PGŽ broj 06/02) (nastavno: Odluka) dodaje se alineja 8. koja glasi:

»- odlaganje komunalnog otpada«

Članak 2.

U članku 2. iza stavka 8. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Komunalna djelatnost odlaganja komunalnog otpada obuhvaća: navoz i planiranje inertnog zemljanog materijala, strojno planiranje i sabijanje otpada i navezenog materijala, dovoz vode na deponij, popravak i održavanje ograde odlagališta, uređenje prilaznog puta i druge interventne poslove«.

U članku 2. Odluke stavak 9. postaje stavak 10.

Članak 3.

Stavak 9. članka 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka financiraju se iz sredstava Proračuna Grada Čabra«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/06-01/19

Ur. broj: 2108/01-06-1-3

Čabar, 21. lipnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr