SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 31. Srijeda, 2. kolovoza 2006.
GRAD ČABAR
99

11.

Na temelju stavka 2. članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02 i 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Čabru

Članak 1.

U st. 1. članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Čabru (»Službene novine« PGŽ broj 06/02) (nastavno: Odluka) brišu se riječi »- odlaganje komunalnog otpada«.

Članak 2.

U alineji 5. stavka 1. članka 2. Odluke iza riječi »poslova« briše se zarez i dodaje »i prijevoz pokojnika«.

Članak 2.

U stavku 1. članka 2. Odluke dodaje se nova alineja, koja glasi:

»- prijevoz putnika u javnom prometu.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/06-01/19

Ur. broj: 2108/01-06-1-2

Čabar, 21. lipnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr