SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 31. Srijeda, 2. kolovoza 2006.
GRAD ČABAR
99

10.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba), te članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 06/02, 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 21. lipnja 2006. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 32/01) iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:

»Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za nekretnine koje se oslobađaju plaćanja komunalne naknade iz članka 11., 12.

i 13. ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Čabra iz sredstava poreznih prihoda Proračuna.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/76

Ur. broj: 2108/01-06-01

Čabar, 21. lipnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr