SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 29. Petak, 21. srpnja 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
94

18.

Na temelju članka 11. stavak 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine« broj 163/03, 94/04 i 48/05) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. srpnja 2006. godine, utvrdilo je

DOPUNU POPISA
trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Ravna Gora

1. U točki 1. Popisa trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/04) iza podtočke a) dodaje se podtočka b) koja glasi:

»b) TURMIN d. o. o. za komunalne i poslovne djelatnosti Ravna Gora, I. G. Kovačića 176/a.«

2. Ova Dopuna Popisa stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/29

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 19. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr