SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 28. Petak, 14. srpnja 2006.
OPĆINA DOBRINJ
86

32.

Temeljem članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04) i članak 39. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) Općinski načelnik Općine Dobrinj, dana 23. lipnja 2006. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za suradnju na izradi
procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i plana zaštite i spašavanja

Članak 1.

Imenuju se za osobe zadužene za suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka, na izradi procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i plana zaštite i spašavanja, kako slijedi:

- IGOR FUGOŠIĆ iz Čižića, Čižići 15 i

- TEA ORLIĆ iz Punta, Stari klanac 47.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 214-03/06-106/01

Ur. broj: 2142-04-06-01-3

Dobrinj, 23. lipnja 2006.

OPĆINA DOBRINJ

Općinski načelnik
Neven Komadina, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr